Gaya APA

Ahmad Sunardi, M.Pd, Agus Susanto, M.IKom, apt. Meliyana Perwita Sari, M.Farm apt., apt. Anggy Rima Putri, M. Farm, Dewi Andri Ani, Maulani Fitrie Nabila. (GANJIL 2020/2021). Pkm: Pelatihan Pembuatan Ice Cream Buah Naga Sebagai Penambah Ide Usaha . Tegal: Politeknik Harapan Bersama Tegal.

Gaya Chicago

Ahmad Sunardi, M.Pd, Agus Susanto, M.IKom, apt. Meliyana Perwita Sari, M.Farm apt., apt. Anggy Rima Putri, M. Farm, Dewi Andri Ani, Maulani Fitrie Nabila. Pkm: Pelatihan Pembuatan Ice Cream Buah Naga Sebagai Penambah Ide Usaha. Tegal: Politeknik Harapan Bersama Tegal, GANJIL 2020/2021. Text.

Gaya MLA

Ahmad Sunardi, M.Pd, Agus Susanto, M.IKom, apt. Meliyana Perwita Sari, M.Farm apt., apt. Anggy Rima Putri, M. Farm, Dewi Andri Ani, Maulani Fitrie Nabila. Pkm: Pelatihan Pembuatan Ice Cream Buah Naga Sebagai Penambah Ide Usaha. Tegal: Politeknik Harapan Bersama Tegal, GANJIL 2020/2021. Text.

Gaya Turabian

Ahmad Sunardi, M.Pd, Agus Susanto, M.IKom, apt. Meliyana Perwita Sari, M.Farm apt., apt. Anggy Rima Putri, M. Farm, Dewi Andri Ani, Maulani Fitrie Nabila. Pkm: Pelatihan Pembuatan Ice Cream Buah Naga Sebagai Penambah Ide Usaha. Tegal: Politeknik Harapan Bersama Tegal, GANJIL 2020/2021. Print.