Gaya APA

apt. Rizki Febriyanti, M.Farm, apt. Muladi Putra Mahardika, M.Farm,, Rahmat Ardiyanto. (GENAP 2020/2021). Skrining Fitokimia Pada Ekstrak Hasil Proses Infundasi Akar Bajakah (Laporan Penelitian) . Tegal: Politeknik Harapan Bersama Tegal.

Gaya Chicago

apt. Rizki Febriyanti, M.Farm, apt. Muladi Putra Mahardika, M.Farm,, Rahmat Ardiyanto. Skrining Fitokimia Pada Ekstrak Hasil Proses Infundasi Akar Bajakah (Laporan Penelitian). Tegal: Politeknik Harapan Bersama Tegal, GENAP 2020/2021. Text.

Gaya MLA

apt. Rizki Febriyanti, M.Farm, apt. Muladi Putra Mahardika, M.Farm,, Rahmat Ardiyanto. Skrining Fitokimia Pada Ekstrak Hasil Proses Infundasi Akar Bajakah (Laporan Penelitian). Tegal: Politeknik Harapan Bersama Tegal, GENAP 2020/2021. Text.

Gaya Turabian

apt. Rizki Febriyanti, M.Farm, apt. Muladi Putra Mahardika, M.Farm,, Rahmat Ardiyanto. Skrining Fitokimia Pada Ekstrak Hasil Proses Infundasi Akar Bajakah (Laporan Penelitian). Tegal: Politeknik Harapan Bersama Tegal, GENAP 2020/2021. Print.